Topic : 5 วิธีลดเครียด ฉบับคนทำงาน

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการทำงาน เรื่องโรคระบาด และอื่นๆ อาจทำให้ผู้คนเกิดอาการเครียด โดยเฉพาะคนทำงาน ที่ต้องรับผิดชอบหลายๆ อย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือในส่วนของความสัมพันธ์ส่วนตัว รวมไปถึงการดูแลครอบครัว และแน่นอนว่าคนที่เกิดความเครียดมากๆ จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้อ่อนล้า อ่อนเพลีย… Read More »Topic : 5 วิธีลดเครียด ฉบับคนทำงาน